Specialista v zajištění kongresových a incentivních akcí včetně doprovodných programů.

On-line poptávka

Počasí a čas v Praze

06:07, čtvrtek, 09. dubna

TITI-DMC

Tours Incentive Transportation Incoming

Jsme Společnost destinačního managementu nebo-li DMC, již od roku 1996 poskytujeme profesionální služby na poli incentivní a kongresové turistiky, a nabízíme kompletní servis od projektu až po organizaci, koordinaci, realizaci s kontrolou - kongresu, konference včetně doprovodných programů, společenského setkání, eventu a tak podobně…

Důvěra a spokojenost našeho klienta je pro nás vždy obrovský závazek a současně výzvou, zůstat ve vašich očích DMC partnerem:

Partnerem, který prokázal schopnost konat svou práci a přijímat odpovědnost na nejvyšším možném stupni kvality, profesionality, flexibility a disponuje excelentními znalostmi místního prostředí.

Partnerem, jenž nebere nic a nikoho za samozřejmost, trpělivě naslouchá individuálním požadavkům, aby jim byl schopen lépe vyhovět a pružně reagovat na okamžité požadavky.

Partnerem jehož odpověď vás nadmíru uspokojí.

Partnerem, na kterého se můžete ve všech aspektech vaší akce bezprostředně spolehnout a plně mu důvěřovat.

Abychom mohli pružně uspokojit rostoucí potřeby a přání zákazníků, je potřeba neustálý vývoj, zkvalitnit, zdokonalit námi poskytované služby a servis. Slova kontinuita, inovace a design projektu, mají pro nás závazný charakter.

Nikdy při naší práci nezapomínáme na motto Tomáše Bati: : „Neopakovat, být v čele…!“

© 2010 TiTi, pořádáme akce pro firmy, obchodni partnery. | Abianet - úspěšné webové prezentace